Ochranné značení skel – CEBIA

Ochranné značení skel – CEBIA

Bezpečnostní značení autoskla

Motoristům nabízíme službu v oblasti zabezpečení vozidel, jedná se o tzv. pískování autoskel, nebo-li označení autoskel bezpečnostním kódem. Principem preventivní ochrany před krádeží, označením skel automobilu, je znehodnocení vozidla pro zloděje. Každý, kdo měnil sklo u automobilu ví, že je to částka nemalá. Zloděj je nucen vyměnit kompletní sadu autoskel. O tyto peníze zloděj přichází, pokud odcizí vozidlo s označenými skly.K další ztrátě peněz dochází při samotném prodeji vozidla. Autoskla vozidel jsou opatřena homologační značkou od výrobce, která obsahuje datum jeho výroby – ve většině případů je to také rok výroby vozidla. Pokud bude odcizeno vozidlo roku výroby 2011 a autoskla budou označena bezpečnostním kódem, musí taková okna pro legalizaci odcizeného vozu v ČR zloděj vyměnit. Šance sehnání kompletní sady skel s původním rokem výroby je mizivá, takže zloděj bude nucen provést výměnu za zcela nová s jiným rokem výroby. V bazarech i každý automechanik ví, že takováto záměna znamená buď velkou havárii vozidla v minulosti nebo odcizení vozidla. V obou případech cena prodávaného vozu klesá hluboko pod běžnou cenu. A toto si uvědomuje i zloděj a raději si vybere automobil bez označených autoskel.

Podrobná, více než desetiletá statistika Cebia, spol. s r.o. vykazuje na vybraném vzorku 100.000 vozidel o 96% nižší počet krádeží označených automobilů kódem SBZ OCIS než je celorepublikový roční průměr. Na jedno odcizené vozidlo, které má označená autoskla připadá 24 odcizených vozidel bez ochranného značení skel.

Nabízíme vám dvě varianty ochranného značení autoskla od firmy Cebia. Značení spočívá v technologii pískování skla, kdy je sklo trvale opatřeno vnějšími identifikačními znaky, následně je provedeno vylepení dvou samolepicích etiket OCIS, vystaveno  Osvědčení o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS  a předána identifikační karta OCIS.

Profesionálním provedením pískování skel je dosaženo dostatečné hloubky ochranných znaků ve sklech, která je nezbytně nutná pro zajištění jejich neodstranitelnosti.

Systém SBZ OCIS okamžité provedení v servisu

  • Používá pro označení vozidla speciální kód Cebia, který byl vyvinut v roce 1991 ve spolupráci s Policií ČR, kód obsahuje 7 alfanumerických znaků
  • Lze realizovat okamžitě a na počkání v celé síti autorizovaných pracovišť Cebia

Systém EUROVIN OCIS provedení v servisu s objednáním šablon předem

  • Provádí se technologií pískování, používá pro označení vozidla identifikační číslo karoserie vozidla – VIN – 17 alfanumerických znaků
  • Před montáží je potřeba objednat výrobu šablon dle VIN konkrétního vozidla

Výhody bezpečnostního značení

  • Registrace vozidla v mezinárodním informačním Systému OCIS, který slouží mimo jiné policii a privátním organizacím pro identifikaci označených vozidel nejen v ČR, ale zvláště pak v zahraničí.
  • Registrace vozidla v Systému OCIS nabízí majiteli vozidla pokrádežový servis pracovištěm HelpDesk OCIS v případě odcizení vozidla. Např. doprava nalezeného vozidla ze zahraničí do ČR je klientům Cebia plně hrazena.
  • HelpDesk OCIS přijímá po celých 24 hodin denně informace o pohřešovaných vozidlech, zavádí je do informačního Systému OCIS a zpřístupňuje tyto informace pro většinu evropských zemí.
  • Vzhledem k vysoké účinnosti, snadné realizaci a příznivé ceně, je systém ochranného značení autoskel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS vhodný jako základní prevence pro všechny kategorie vozidel.
  • Navíc u některých pojišťoven slevy na pojistném až 10%.
  • Bezpečnostní značení skel je nejrozšířenějším způsobem zabezpečení vozidel v ČR.

Prvním krokem pachatele po krádeži vozidla je změna identity vozidla. Změna identity se obvykle dosáhne změnou VIN na karoserii vozidla. Pískování čísla VIN na sklech vozidla výrazně zvyšuje bezpečnost vozidla před krádeží, jelikož výměna všech skel je náročná, velmi nápadná a v neposlední řadě drahá. Zároveň je pro zloděje prakticky nemožné sehnat kompletní sadu skel s původními homologačními znaky, originálním logem a příslušným rokem výroby skel.

Cebia atest z r.2014 ke stažení: